14 sügisega Petserist Kuressaarde

 

Ühel oktoobrihommikul algas Muhumaalt Kuivastu sadamast Eesti Pimedate Muuseumi sõprade neljateistkümnes õppematk, mis suundus Saare maakonda. Meie matkade sihiks on olnud muuseumid, kirikud, vabadussambad, arhitektuurimälestised ja ajaloolised ning looduskaunid paigad. Nii ka seekord.
Sõnaosav matkajuht Urve Kirss viis meid Muhu kiriku ja muuseumi juurde. Jüriöö ülestõusu mälestused ja Maasilinna ordulinnuse varemed võtsid meid vastu Saaremaal. Lennart Meri poolt kuulsaks kirjutatud legendide legendi sünnipaigas, Kaali meteoriidikraatris ei jäänud meil katsumata isegi taevakivi tükike. Kaarma kirikuhoone ja kunagise linnuse suured mõõtmed lummavad iga külastajat. Viidumäe looduse ainukordsus ja Aadu Hindi loomingust tuttav pidalitõve vari saadavad matkajat Saaremaa “katusel”. Viki küla oma Mihkli talumuuseumiga meenutab väsimatult maarahva töid-tegemisi. Juba 40 aastat tagasi kuulsin seal juttu Saaremaa kloostritest ja puudutasin neist ühe raidkivi, kiriku- ja arhitektuurilugu ei taha aga seda pärimust kinnitada.
Kuressaare on kodune linn. Linnus üllatab oma uuendatud vallikraavidega. Friida Kask ja Olavi Pesti rääkisid Saaremaa muuseumielust.
Uskumatu küll, aga 1987. a. sügisel Petserimaalt Irboska allikatelt lähtunud suurprojekt “Tunne kodumaad” jõudis lõpule. Tartu õnneliku geograafilise asendi tõttu oli võimalik igal sügisel ette võtta päevane kavakindel retk ühte Eesti ajaloolisse maakonda. Nii on seljataha jäänud Võru- (1988), Valga- (1989), Viljandi- (1990), Pärnu- (1991), Tartu- (1993), Järva- (1994), Viru- (1996), Harju- (1997) ja Läänemaa (1998, 1999). Viimasel juhul nõudis meretagune Hiiumaa eraldi matka. Olude sunnil ja vahelduseks käisime 1992. a. Tallinnas ja 1995. a. Lahemaa Rahvuspargis. Kõik matkamarsruudid on kantud meie muuseumis Eestimaa kaardile. Iga matka meenutavad fotod. Kokku sajakonnast reisimehest kolmel on õnnestunud kaasa teha kõik matkad.
Õppereiside ajal kaunistas autobussi akent külastatava maakonna vapi kujutisega embleem (ka enne 1991. a.). Need 14 kunstiteost moodustavad nüüd omalaadse heraldikakogu. Meie giidid on olnud Anne Kurepalu, Maie Liplap, Vello Lõugas, Marju Vilbaste jt. Viimastel aastatel on meid rahaliselt toetanud Tartu ja Tartu-Tamme Lions-klubi. Täname sponsoreid!
Ehk õnnestub tulevikus lähivälismaalegi reisida.

ALDO KALS,
Eesti Pimedate Muuseumi juhataja