Esimene juubel

 

Eesti Pensionäride Ühendus saab 27. septembril kümneaastaseks.
Eesti pensionäride ühistegevuses on nende aastatega toimunud palju meeldejäävaid ettevõtmisi.
Taastatud iseseisvuse aastatega on meie ühiskonda tulnud palju uut, palju uut on ka pensionäride ühistegevuses. Kui 90-ndate algul oli peatähelepanu igat liiki materiaalsel abistamisel, seda nii otsese sponsorluse kui ka välisabipakkide näol, siis tänapäeval püüavad ühiskondlikud organisatsioonid kõikvõimalike ettevõtmiste kaudu tuua pensionäre kodust välja.
Praegu on Eesti Pensionäride Ühendusel juriidiliste liikmetena sihtasutuste registrisse kantud 12 maakonna- ja 6 linnaorganisatsiooni. Need on tegevuse koordinaatorid, nende koosseisus on 256 kollektiivi-rühma, vahetut ühistegevuse keskust. See tähendab, et Pensionäride Ühendusel on üleriiklik pensionäride ühistegevuse struktuur.
10 aastat tegid kaks pensionäride organisatsiooni iseseisvalt analoogset tööd ja alles sel kevadsuvel lepiti kokku koostöökoja moodustamises. Koostöökoda ei võtnud ära iseseisvat tööd, küll aga moodustati ühisrinne pensionäride ühiste murede esiletõstmiseks ja lahenduste otsimiseks.
Tänane tulipunkt on sotsiaalne kindlustatus — elanikkonna elatustase tõuseb, keskmine palk on kasvanud juba üle 5000 krooni jne., pension on aga teist aastat külmutatud. Ja riigijuhid kinnitavad üksteise võidu, et ka tuleval aastal ei ole loota pensionide tõusu. Homme aga ei suuda pensionärid vastu panna elukalliduse järsule tõusule. See on tänapäeva tähtsaim tegevusvaldkond — pensionäride kardetava kriisi teadvustamine avalikkusele, avalikkuse toe otsimine olmemurede lahendamiseks.
Pensionäride ühisliikumise korraldamine ja sellest aktiivne osavõtt nõuab väga suurt andumust. Eesti Pensionäride Ühenduse aktiivi hulgas on sellised pikaajalised abilised nagu keskjuhatuses Oskar Oja, Harri Kingu, Kalju Laas ja Leo Käpa, Tallinna juhatuses Robert Valma, Helmi Kurba, Johannes Kangro, maakondade juhid Vaike Sein, Koidula Sildre, Evald Kaldalu, Harri Kuusemets, Taivo Lõuk, Mart Uudla, Evald Korts, Aleksander Saaremets, Kaljo Ilus, Tartu linnast Lehte Pärn, Helme mees Paul Udras ja paljud teised väga tublid inimesed. Juhatuse aktiivse liikmena osaleb töös ka pikaajaline esimees Lembit Vihvelin.
Ikka rohkem ja rohkem soovivad aktiivsed ühistegevuses osalejad riigijuhtidele teadvustada, et arvuliselt veerand elanikkonnast peab saama inimväärse elamisvõimaluse, mille nad on välja teeninud ja mida nad on veel võimelised nõudma kõigi vahenditega.