Tugiõpe toetab last

Sügisel lähevad “esmaklassilised” targaks saamise sooviga koolimajja. Tavaliselt jätkub vastupidavust esimese kooliaasta lõpuni. Klassist klassi hakkab aga tekkima mahajääjaid. Kas on süüdi laps, kodune miljöö, koolikorraldus või miski muu, kuid osa lapsi vajab lisatunde või tugiõpet. Kui vanemail on teadmisi ja juhendamisoskust, võivad nad last ise abistada. Vastasel juhul tuleb loota ainult koolile või otsida koduõpetaja.
Kolm aastat tagasi esitasid pensionil pedagoogid Eesti Pensionäride Liidu aseesinaise Aili Kogermani energilisel toel idee anda mahajäävatele põhikoolide õpilastele tugiõpet. Senine töö on leidnud heakskiitu. Kahelised poisid-tüdrukud on saanud abi.
On suudetud aidata enam kui kaheksatkümmend õpilast. Osa vajas abi mitu aastat järjest, osa ainult üksikute õppetundide puhul. Abivajajaid on olnud nii pealinna tunnustatud kui ka vähem tunnustatud koolidest. Vajadus abi järele on tekkinud eriti kevaditi IX klasside õpilastel, ei ütleks ära ka vanemate klasside õpilased, kui vaid abistajaid jätkuks.
Kes sobib tugiõppe pedagoogiks? Esiteks peab tal olema vastav haridus ja õpetajakogemus. Teiseks tahe ja kannatlikkus töötada koolis raskete kilda loetavate lastega. Kolmandaks lugupidamine lapse ja tema vanemate vastu.
Tunni pikkuseks oleme arvestanud täistunni, kuid oluline ei olegi niivõrd aeg kui tulem. Hädavajalik on, et tund oleks igale õpilasele hästi ette valmistatud. Kui tavakoolis on õpetajal kogu klassi jaoks ühine kava, siis tugiõppes peab õpetaja arvestama iga õpilase taset ja vastavalt sellele ka tundi planeerima.
Tugiõppe õpetajaks soovis saada kakskümmend endist pedagoogi Tallinnast, kuid kolmandik neist on loobunud. Kümmekond on eriti tublid. Palume teistel mitte solvuda, kui siin ainult nelja nimetan. Need on matemaatikaõpetajad Leida Vihur ja Eha Jalasto, eesti keele õpetajad Ellen Tiisler ja Vaike Kullamaa. Lapsevanemad on neid hea töö eest tänanud.
Õpetajad saavad tagasihoidlikku tasu. Majanduslikult kindlustatud vanemad maksavad õpetajale ise. Vähekindlustatud perekonna, töötu, üksikvanema või paljulapselise pere eest tasub õpetajale Pensionäride Liit sihtotstarbelistest sponsorsummadest. Tugiõpet on toetanud Avatud Eesti Fond ja Haridusministeerium. Neile oleme mõistva suhtumise eest tänulikud.
Tõenäoliselt vajatakse tugiõpet jälle sügisel, kui algab uus õppeaasta. Lastevanematele tahaksime südamele panna, et kui päevikus on tihti näha halbu hindeid, tuleks mõelda täiendõppele. Sellega välditakse suuremat mahajäämust. Abivajajad võivad helistada telefonil 6 777 907.

SALME KARTAU,
tugiõppe projektijuht