Ajaraamatuks saanud päevikud

Jaan Roos. “Läbi punase öö I. 1944. ja 1945. aasta päevik”. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 1997.
Jaan Roos. “Läbi punase öö II. 1947. aasta päevik”. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 2000.

Et taastunud Eesti Vabariigis oma 1940. aastal peatatud tegevust jätkanud Eesti Kirjanduse Selts need üle poole sajandi käsikirjas seisnud tekstid trükki toimetanud on, ei vaja nagu põhjendamistki. Rahvuslik selts — rahvusliku tähendusega tekstid. Pealegi oli Jaan Roos 1940. aastani seltsis väga silmapaistvalt tegev. Päevikuna kirjutatud tekst on aja kuludes muutunud ajadokumendiks, peaaegu kroonikaks, mis toob tänasesse päeva autentseid teateid Nõukogude okupatsiooni algusajast Eestis.
Hoopis problemaatilisem — aga iseenesest väga huvitav — oleks püüda aru saada, mispärast ja milleks niisugune päevik üldse kirjutati. Tingimused kirjatööks olid ju ebatavalised, lausa ohtlikud. Ja motiiv ise? — Päevik kinnitab järjest, et kirjutaja uskus okupatsiooni kiiret lõppemist.
Vastuseks sobib muidugi ka nende raamatute ilmumine. Koos okupatsiooni kestmisega kasvas päevikute sõnumiline tähendus.
Jaan Roosi (1888—1965) viljakam tegevus jääb aega, millega tänaste eestlaste suhted järjest ebamäärasemaks muutuvad — Eesti Vabariigi noorusesse 1918—1940. Teame küll, et tegemist on tollesama Eesti riigi jätkumisega, aga rahvusriigi idee ja praktika sobivad järjest vähem tänase rahvusvahelise tegelikkusega. Kuidas Jaan Roosi täna esitleda? Kõige käepärasem oleks küllap juhatada “Eesti kirjarahva leksikoni” ja “Eesti entsüklopeediasse”, kus isikuartiklid leida. Ülevaate saamist Roosi mahukast elutööst raskendab, et see omakorda mitmest mahukast osast koosneb ning ka ajas tugevasti liigendatud on. Huvitavates teisendustes tulevad selle elutöö põhikomponendid ka päevikust esile. Pedagoogitöö (õpetaja, koolijuhataja, õpikute autor) vajub kiiresti aegade hämarusse. Päevikutes saab Roosi varasema tegevuse see tahk markantselt nähtavaks. Kas oleks päevikupidaja katkematu põgenemisrännak üldse võimalik olnud, kui ei oleks olnud (sugulastele ja ülikoolikaaslastele lisaks) nii arvukalt endisi õpilasi, kes lindpriiks muutunud õpetajat vastu võtsid ning tema eest hoolitsesid? Kuidas põgenik oma marsruuti koostas, sellest päevik vaikib. Jääb mulje, et see ei olnud probleem, et oma küllalt laias liikumisringis võis pageja siseneda igasse tallu ja peresse. Mis ju päriselt nii olla ei saanud. Ning peaaegu kümne aasta jooksul mitte ühtegi pealekaebajat, soovimatuid silmi ja kõrvu? Me siis ikka ei ole oma rahvusliku käitumise poolest nii moraalitud, nagu end mõnikord süüdistame? Või vähemasti — ei ole seda alati olnud?
Jaan Roos oli bibliofiil, kellel eriti olulisi teeneid eesti vanema raamatu avastaja ja kogujana. Viiteid sellele tegevusalale tuleb ka päevikutes ette: muretsemine oma sõjavarju viidud raamatukogu pärast, rännakul ette tulevad raamatuleiud.
Jaan Roos oli kodu-, kultuu- ri-, raamatu- ja kirjandusloolane, kõigil neil aladel uurimuste ja raamatute autor. Vaimsest tegevusest tunneb ta oma rännakutel puudust ja hakkab — raske isegi kujutleda, kuidas — 1947. aastal Jakob Pärna monograafiat kirjutama (praeguseni käsikirjas). Päevikus domineerivad ajakajalisust ergastavad kirjanduslikud ja kirjandusloolised leheküljed — kohtumised K. E. Söödi, A. Haava, M. Metsanurga ja O. Lutsuga, teated K. A. Hindrey saatusest, andmed J. Liivi, E. Vilde, A. H. Tammsaare ja teiste kohta.
Niisiis kinnitavad ja konkretiseerivad Jaan Roosi päevikud seda, mida ütlevad temast teatmeteosed — hoopis varasemat aega silmas pidades. Kui teatmekirjutiste asjalikkusele liita “Läbi punase öö” kahe senise raamatu muljed, muutub pilt inimesest veel tublisti selgemaks ja terviklikumaks. Saab nähtavaks, et kogu selle viljaka elu käivitajaks ning suunajaks oli rahvuslik meelsus, aateline kinniolemine noores Eesti Vabariigis, selle riigi ülesehitamine ning hoidmine. Okupatsioon on Roosi jaoks miski, mida ei saa ühelgi tasandil aktsepteerida, millega ei tohi kohaneda, mis läheb kiiresti mööda, peab minema. Siit ka üks selle kummalise päeviku kirjutamise mõeldav motiiv: protest, vajadus protestida, oma vastuhakku välja elada.
Jaan Roos oleks võinud olla 1944. aastal Eestist põgenejate hulgas — või isegi oleks pidanud olema —, aga jäi paigale. Kui Nõukogude repressiivorganid 1945. aastal tema isiku vastu huvi tundma hakkasid, lahkus ta Tartust ning muutus peaaegu kümneks aastaks lakkamatult rännul olevaks lindpriiks. Väsimatult liikus ta oma sünnikoha ümbruses (Pajusi vald Põltsamaa kihelkonnas) ning mujal Kesk-Eestis talust tallu ja perest perre, peatudes harva kusagil rohkem kui ühe öö. Aeg-ajalt käib pageja Tartus, aastas korra-paar Tallinnas ja Viljandis, sõidab korraks Riiga. Teine järjekindel tegevus rahutu liikumise kõrval on päeviku kirjutamine. Päevikus on esiplaanil, millest inimesed kõnelesid ja mõtlesid, mida ütlesid käibel olevad kuuldused. Viimastes domineerisid teated, mis kinnitasid, et hull olukord ei saa kesta, et muutused peavad tulema — varsti, juba sellel aastal või isegi kuul. Kohatud inimesed jagunevad optimistideks ja pessimistideks — nendeks, kes usuvad okupatsiooni kiiret lõppu, ja nendeks, kes selles kahtlevad.
On paradoksaalne, kui suhtlev, seega siis nähtav ja avalik see võimu suhtes põranda all elav inimene on olnud. Koosviibimistele satub ta sageli ning ei istu vaikselt nurgas, vaid võtab sõna. On uskuda, et ta lihtsalt ei kogunud informatsiooni, vaid ka vahendas seda, püüdes kasvatada optimismi. Infonälg on olnud suur, kuuldused sageli üsna arutud. On infonälja ületamise püüd ka üks seletus J. Roosi rahutule ning väsimatule rändlemisele, mille ohtlikkus pidi selge olema? Sünged mõtted “varjuna elamise mõttetusest” ründasid ometi.
Kui J. Roosi päevikusse “sisse lugeda”, tekib mingil hetkel tunne või kujutlus, et tegemist ei olegi reaalselt elatud elu kirjapanekuga, vaid legendiga, kujutlusega eestlasest, kes ei lasknud end okupeerida, leidis iseseisvuse jätkamiseks oma üllatava võimaluse, mille külge ihu ja hingega klammerdus.
Jaan Roosi lindprii-elu ja päevikukirjutamine jätkus 1954. aastani. Nii et tasub silmad lahti hoida, raamatuid pealkirjaga “Läbi punase öö” tuleb veel.

ÜLO TONTS