Naabrivalve – mis see on?

 

Naabrivalve on Euroopa arenenud maades ja USA-s oma elujõulisust tõestanud kui üks odavamaid ja samas tõhusamaid meetmeid, mida saavad inimesed ise oma vara, tervise ja elu kaitseks ette võtta.
Organiseeritud naabrivalve korraldati mõni aeg tagasi ka Tallinnas Kivimäel. Naabrivalvesektori vanemaks valiti Tallinna linnavolikogu nõunik TARMO VAIK: “Meie ei hakanud jalgratast leiutama, vaid võtsime üsnagi palju üle nende maade kogemustest, kus naabrivalve on elujõulisena toiminud juba mitmeid aastaid, kujunenud kuritegevusevastases võitluses arvestatavaks jõuks, selles osalejatele ühtlasi ka eluviisiks. Tänini on meie rahvas üsnagi kapseldunult omaette elanud. Pole kombeks käia naabritega tihedalt läbi. Teadagi, et naabrivalvest sellise elustiili juures midagi välja ei tule. Peab üksteist paremini tundma, usaldama ja omavahel lävima, siis on naabrivalve edukas.
Kui meie naabrivalvega alles alustasime, siis näiteks Suurbritannias tegutseb juba isegi naabrivalve ülemaailmne koolituskeskus. Neis maades, kus naabrivalve on juurdunud, vähenes kuritegevus 20—40 protsenti. Endastmõistetavalt ei saa me teiste maade kogemusi täpselt kopeerida, aga olulisima, mis meile sobib, oleme Kivimäel ellu viinud. Oleme asutanud mittetulundusühingu Naabrivalve, mis tegutseb praegu umbes kvartalisuuruses rajoonis. Seal asuvaile majadele on kavas nähtavasse kohta paigutada kleepsud, mis annavad võõrale teada, et maja valvatakse. Valve all olev piirkond koosneb umbes kolmekümnest majast, kus elab kokku ligi sada inimest. Arvame, et see on sobiv valvesektori suurus, sest suurema piirkonna ja elanike arvu korral ei suuda sektorivanem enam säilitada otsekontakti kõigi valves osalejatega. Kui aga väljaspool meie sektorit on näiteks Nõmme kandis kellelgi probleeme turvalisusega, ei keeldu me abist.
Tänini on võitlus kuritegevuse vastu jäänud suures osas võitluseks tagajärgedega. Meie eesmärk on kuritegevust ennetada, teha pisisulidele ja kurjategijatele selgeks, et piirkond, kus toimib naabrivalve, on seadusevastasteks tegudeks väga ebasobiv. Mittetulundusühingu tööd alustasime sellest, et naabrid sõlmisid omavahelise vastastikuse informeerimise ja abistamise liidu. Kõigil valvega liitujatel on üksteise telefoninumbrid. Naabrivalve sektoris on nüüd väiksemate turvalisusega seotud küsimuste lahendamisel peale kohaliku konstaabli abiks ka sektori vanem. Oleme endale eesmärgi seadnud tegelda väikeste õiguskorra rikkumistega, millest politseile sageli ei teatatagi. Aga kui me väikestele korrarikkumistele ei reageeri ja neile ei järgne karistust, suurendame sellega pisisulide karistamatusetunnet ja rajame teed suurematele kuritegudele. Võib-olla on see mingil määral mõistetav, et kõigi väikeste korrarikkumiste avastamiseks pole politseil lihtsalt tööjõudu ega aega. Kindlasti on ühiskondlike abiliste osalus eriti kuritegude ennetustöös seetõttu teretulnud. Võib-olla pole abi politseile kõikjal ja alati vajalik just naabrivalve kujul ja küllap peaks selline valve olema Kivimäe valvest hoopis erinev näiteks korrusmajade piirkonnas. Mõneti paradoksaalne, aga elu on näidanud, et tihedalt koos elavad korrusmaja elanikud tunnevad oma trepikoja naabreid palju vähem kui suhteliselt hõredalt asustatud eramajade omanikud üleaedseid. Kui ühe trepikoja inimesed üksteist ei tunne, ei tule naabrivalvest midagi välja. Ilmselt on naabrivalve organiseerimine korrusmajades jõukohasem korteriühistute juhatustele. Meie kogemused ja teadmised naabrivalvest piirduvad esialgu siiski eramurajoonide eripäraga ja neid ei hoia me ainult endale. Oleme valmis nõustama neid, keda selline koostöö politseiga huvitab, jagama oma kogemusi. Naabrivalves osalemine näikse eriti hästi sobivat just eakamatele, sest nad on paiksema eluviisiga, neil on selleks rohkem aega. Eks ole ka ühine eesmärk see, mis soodustab eakate vahel klubivaimu teket. Mõnedes Euroopa Liidu maades ja USA-s on eakamatest moodustatud koguni politseiga koostööd tegevaid tänavapatrullide salku ja need on korravalves osutunud üle ootuste edukaiks. Mõistagi on sellised salgad varustatud ajakohaste kaitse- ja sidevahenditega. Kõige edukamalt tegutsevat sellised naabrivalvesalgad New Yorgi äärelinnades.”
Tarmo Vaik oli veendunud, et naabrivalve on tõhus algatus, mis annab võimaluse inimestel ise oma turvalisuse heaks midagi ära teha. Ka oli ta nõus asjast huvitatuid aitama nõu ja jõuga. Tema telefon on 6 943 229.

Eero Laidre