Suvepidu Kaius

 

Rapla maakonna viieteistkümnes memme-taadi suvepidu oli laupäeval Kaius. Maakonna memme-taadi suvepidude traditsioon saigi alguse siit, kui viisteist aastat tagasi tollane Kaiu kolhoosi esimees Lembit Arro ja rahvamaja juhataja Ants Tuuleveski kutsusid majandi eakate suvepeole Kaiu mõisa parki esinejaid ka teistest paikadest.
Suvepidu algas rongkäiguga läbi Kaiu aleviku staadionile, mille servale oli ehitatud väike lava lauljatele ja pealtvaatajate jaoks istepingid. Suvepeo avas Kaiu vallavolikogu esimees Lembit Arro. Peolisi tervitasid ja soovisid neile esinemislusti ning kõike head edaspidiseks maavanem Kalle Talviste, Eesti Pensionäride Ühenduse aseesimees Oskar Oja ja Rapla maakonna pensionäride ühenduse esimees Harri Kuusemets. Pidu alustasid Kaiu põhikooli tantsulapsed, kes tantsuga soovisid vanaemadele-vanaisadele head peotuju. Sama kooli üheksanda klassi õpilane Triin Pobbol luges peolistele Kersti Merilaasi päevakohase luuletuse “Vanaemad ja hobused”.
Ja oligi järg eakate esinejate käes. Esinejaid oli üle kahesaja kolmekümnest taidluskollektiivist kuueteistkümnest maakonna asulast. Kõige arvukamalt oli naisansambleid ja naistantsurühmi. Enamik kollektiive on juba aastaid memme-taadi suvepeost osa võtnud. Oli paljugi, mis silma ja kõrva rõõmustasid. Meeldiv oli vaadata värvilistes rahvariietes naistantsurühmi rohelisel staadionimurul. Nad tantsisid hoogsamaid ja keerulisemaid rahvatantse kui varasematel aastatel. Säravalt ja häältelt hästi kokkukõlavalt laulis Märjamaa segaansambel. Heatasemeliselt tantsis Järvakandi segatantsurühm, kes oli ka ainus sellelaadne üheteistkümne naistantsurühma kõrval. Laulu, tantsu ja pillimängu jätkus kaheks ja pooleks tunniks. Ladusalt juhtis pidu teadustajana Aino Vürst.
Peo lõpus autasustas Kaiu vallavanem Ülle Kiviste tänukirjaga kollektiivide juhte ja soovis, et nad ei väsiks juhendamast taidluskollektiive, mis võimaldavad eakatele inimestele nii vajalikku kooskäimis-, suhtlemis- ja isetegevusrõõmu.

JUHAN MÄRJAMA