Jõuetu-jõukas Eesti

Euroopa sotsiaalharta 31 artiklist ratifitseeris Riigikogu need, mis on praegu riigile jõukohased või mida ollakse suutelised täitma lähiajal. Sotsiaalminister Eiki Nestori sõnul käib Eestile üle jõu võtta kohustusi, mida ei suuda täita ka need riigid, kes on aastakümneid oma sotsiaalset süsteemi üles ehitanud. Liitumine selle dokumendiga ei too veel kellelegi paremat elu, ütles minister. Harta nõuded, mis käsitlevad inimeste õigust kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest, õigust eluasemele ja vanurite õigusi, jäid ratifitseerimist ootama. See andis opositsioonile aluse süüdistada valitsust selles, et see pole valmis vähendama vaesust ega tagama kõigile riigi alamatele inimväärset elatustaset. Naispoliitikute ja naisorganisatsioonide survel kinnitas Riigikogu siiski naiste õigust saada meestega võrdse töö eest võrdset palka. Koos ratifitseerimisega võttis Eesti endale ka rahvusvahelise aruandluskohustuse — Euroopa eksperdid hakkavad jälgima ja hindama, kuidas Eesti elu harta nõuetele vastab.
Kui ei jätku raha vaeste elu edendamiseks, siis vähem kui paarikümne ministri palga kahekordistamiseks ikka peab jätkuma, arvab Riigikogu ning jätkab sellekohase eelnõu arutamist. Üks irvhammas märkis, et ometi kord on hakatud astuma otsustavaid samme õpetajate palgaküsimuse lahendamiseks. Esialgu puudutab palgatõus küll ainult kolme eksõpetajat — Mart Laari, Tõnis Lukast ja Tarmo Loodust. Aga ärgu tuhanded teised õpetajad meelt heitku, arvab kommentaator, küllap jõuab pidupäev ka teiste õpetajateni. Riigikogu liikme Jaanus Männiku sõnul on valitsuse plaan tõsta oma palku eriti küüniline nüüd, kus on plaanis tõsta soojusenergia hinda: “Ühe käega pööratakse sadadele tuhandetele vaestele sooja käibemaks, teise käega nõutakse endale topeltpalka.”
Hannoveri messikeskuses juhatati sisse maailmanäitus EXPO 2000, millel osaleb 173 riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni. Kuuendat korda maailmanäitusel osalev Eesti ehitas omaette paviljoni esimest korda. 18 m kõrguse paviljoni katust ehivad kaugele paistvad kunstkuused. Multimeedial tuginev ekspositsioon kajastab Eesti arengut, keskkonda, vaba aega, haridust ja kultuuri.
Tšehhi presidendi Vaclav Haveli kutsel viibisid president Lennart Meri ja Helle Meri esmaspäevast neljapäevani riigivisiidil Tšehhis. Meri kinnitas, et Eesti ja Tšehhi suhetes pole praegu mingeid probleeme, kui mitte pidada probleemiks seda, et kaubavahetus Tšehhiga on meie maade kaugusest tingituna ikka alla ühe protsendi. Majandussuhteid püüdis edendada presidenti saatnud 19-liikmeline äridelegatsioon.
Eestis käis visiidil Ungari peaminister Viktor Orban. Ungari sai NATO täisliikmeks koos Poola ja Tšehhiga eelmisel aastal. Viktor Orban lubas teha kõik, mis Ungari võimuses, et ka Eesti sinna kuuluks.
Stockmanni kaubamajale tehti juba viies pommiähvardus ühe kuu jooksul. Viimati pommiga ähvardanu kõneles eesti keelt. Politsei tegi kindlaks, et pommiähvarduse tegi 20-aastane Tarmo, kes tabati tuttavate korterist lõõgastumas. Varem varguste eest karistatud mittetöötav Tarmo oli ähvarduse tegemise ajal kaine ning soovis enda sõnul vaid nalja teha. Stockmanni kaubamaja on naljalembese noormehe suhtes esitanud esialgu tsiviilhagi 70 388 krooni suuruses summas, kuid see summa võib oluliselt suureneda, kui lisanduvad Stockmanni rentnike nõutavad summad. Süüdimõistmise korral võib Tarmot oodata kuni viieaastane vanglakaristus.
Uut juhti on üritatud leida Eesti Pangale. Pärast seda, kui president Lennart Meri oli teatanud, et Mart Opmann ei ole usaldusväärne Eesti Panka juhtima, ütles Opmann: “Kui ma ei sobi, siis ei sobi. Ega ma sellepärast veel pätt, kaabakas ja suli ei ole,” ning loobus kandideerimast. Eesti Panga nõukogu viie liikme poolthäälega valiti uuesti keskpanga presidendikandidaadiks Vahur Kraft.
Oli rahvusvaheline lastekaitsepäev. UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee oli kavandanud üritusi Klooga noortelaagris, organisatsiooni hea tahte saadik Maarja-Liis Ilus osales vanalinna päevade avapäeval muusikalide galakontserdil ja joonistusvõistluse võitjate autasustamisel. UNICEF-i Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull avaldas veendumust, et Eesti riik ei ole lastega piisavalt tegelnud. Suuremaks mureks peab ta praegu tänavalapsi ja laste uimastisõltuvust. Nendest probleemidest on juttu ka valmivas vabariigi valitsuse aruandes ÜRO lapse õiguste komiteele. ÜRO Arenguprogrammi toel ilmus artiklikogumik “Lapsed Eestis”, mis käsitleb laste ning noorukitega seotud problemaatikat mitme nurga alt. Dagmar Kutsari toimetatud raamat sisaldab ka hulgaliselt statistikat.
Elust ja surmast mõtlesime möödunud nädalal korduvalt. Hirmus oli kuulda, et lahkus Lepo Sumera, kelle multimeediateos “Südameasjad” pidi nagu saatuse irooniana Tartus artistide konverentsil esitusele tulema just autori surma päeval. Eesti kultuur on taas jäänud ilma ühest tipust. Just hiljuti, 50. sünnipäevaks jõudis kolleegide hinnangu kohaselt kätte Sumera loomingu kõrgpunkt. Kui palju oleks ta veel suutnud, see meeletu töörügaja, intensiivne suhtleja, pedagoog ning üliandekas helilooja, keda paljud mäletavad ka särava kultuuriministri rollis?

PEETER MAIMIK