Jurist Evi Päts

 

R. H. palub ajalehe kaudu selgust 1999. aasta sotsiaalmaksu arvutuse kohta. Kirja saatja koob sokke ja müüb neid kaupluse kaudu, on saanud veidi üle 6000 krooni tulu aastas. Nüüd on ta aru saanud, et 2000. aastal tuleb arvestada tulu palga alammäärast, s.o. 15 000 kroonilt, kuigi tegelik tulu jääb sellest summast väiksemaks. Veel küsib kirja autor, kuidas arvestatakse maha materjali soetamise kulu.
Kontrollisin maksuametis kirja saatja tulult sotsiaalmaksu arvutamise õigsust. Teie tulult on õigesti maha arvatud materjalikulu, ka sotsiaalmaks on õigesti arvutatud. Kudumiseks vajaliku materjali kandmine kuludesse on ette nähtud selle soetamise aja järgi, mitte aga selle kulutamise aja järgi. Seega 2000. aastal soetatud materjal kantakse ka 2000. aasta kuludesse.
Et käesolev sotsiaalmaksuseadus kehtib alates 1999. aasta jaanuarist, siis 2000. aasta tulu arvestatakse samadel alustel nagu möödunud aastal. Niisiis sotsiaalmaksuseadusega (§ 2 lõige 4) on sätestatud, et ettevõtluses tegev füüsiline isik maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui maksustamisperioodi kuude palga alammäära summalt, välja arvatud juhul, kui see isik on samaaegselt riikliku pensioni saaja. Pensionäril arvestatakse sotsiaalmaksu tegelikult saadud tulult, mitte aga alammääralt. Sotsiaalmaksuseaduses (§ 10) on pensionärile soodustuseks ka see, et ei pea maksma sotsiaalmaksu avansiliste maksetena iga kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks, vaid võib esitada sotsiaalmaksu aastadeklaratsiooni kohalikule maksuametile maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.
Kirjas märgite ka, et saite oma küsimusele maksuameti ametnikelt erinevaid ja kõhklevaid vastuseid, mistõttu pöördusitegi ajalehe poole. Soovitan vajaduse korral pöörduda asutuse juhataja poole, kelle abiga saab kindlasti õige vastuse.