Aidake politseiametnike mälestust jäädvustada

 

Tallinna Politseiprefektuuri juhtkond on otsustanud jäädvustada punavõimude poolt represseeritud sõjaeelse Tallinn-Harju Politseiprefektuuri politseiametnike mälestuse.
Politseiametnike arreteerimised algasid kohe pärast Eesti politsei laialisaatmist 1940.a. augusti lõpus ja täie hoo said repressioonid 14. juunil 1941.a., kui arreteeriti sadu politseinikke ja saadeti Siberi surmalaagritesse, kus nad kas maha lasti või surnuks näljutati. Ainult vähesed pääsesid sealt eluga. Kui palju tookord politseinikke Siberi surmalaagritesse saadeti, ei oska praegu veel keegi täpselt öelda, kuid ilmselt ületab see arv tuhande piiri. Praeguseks on arhiiviandmete põhjal õnnestunud välja selgitada ligi 160 Tallinn-Harju Politseiprefektuuri toonast politseiametnikku, kelle viimne puhkepaik on nimetus Siberi ühishauas.
Uus terrorilaine algas 1944.a. sügisel kohe pärast punavõimu taaskehtestamist. Paljud politseinikud, keda enne sõda polnud tabatud, jäid nüüd Siseasjade Rahvakomissariaadi verejanulisse haardesse. Vahe oli vaid selles, et enam ei tehtud surmaotsuseid, vaid käibele läks uus karistus — 25 aastat paranduslike tööde laagrit pluss 5 aastat poliitiliste õiguste kaotust. Need mehed, kes Stalini surma 1953.a. märtsis üle elasid, hakkasid vangilaagritest paari-kolme aasta pärast tasapisi vabanema.
Nüüd vajan hädasti lugejate abi, sest kümnete ja kümnete toonaste politseinike saatus on seniajani teadmata. See kehtib nii enne kui ka pärast sõda represseeritute kohta. Siiani on lahtine alljärgnevategi politseinike saatus, kes aastail 1940–1941 represseeriti. Rahvusarhiivis on küll olemas nende toimikud, kuid puuduvad andmed kas siis surmast või vabanemisest. Kui keegi teab midagi nende saatusest, palun kirjutage mulle aadressil:
44310 Rakvere, Laada 10–16, Harri Pilt.
Kes aga kirjutamisega endale tüli teha ei taha, palun helistada Politseiameti vaneminspektorile Mai Krikile Tallinna telefonil 6 566 132.
Olgu siinkohal veel lisatud, et enne 1940.a. Rapla maakonda ei olnud. Toonased Triigi, Kuimetsa, Juuru, Kehtna, Järvakandi, Raikküla, Rapla, Hageri, Kohila ja Kaiu-Ingliste vald kuulusid Harjumaa koosseisu.
Et töö arhiivis kestab, on võimalikud edasisedki pöördumised Videviku lugejate poole.
Arreteeritud aastail 1940–1941
Aberg, Elmar Mihkli p., s. 1905, kriminaalpolitsei assistent
Adamson, Hermann Andrese p., s. 1903, allkonstaabel
Ahman, Roland-Volfgang Hansu p., s. 1910, 6. jsk. kordnik
Alurand, Mardo mardo p., s. 1899, 6. jsk. kordnik
Andra, Augustin Peetri p., s. 1908, kordnik
Andra, Nikolai Peetri p., s. 1911, 6. jsk. kordnik
Anso, Edmund Jaani p., s. 1908, Keila jsk. konstaabel
Astel, Julius Miina p., s. 1897, Nõmme jsk. kordnik
Helisalu, Aldur Kustase p., s. 1907, Sadama jsk. kordnik
Kalda, August Augusti p., s. 1900, Vasalemma konstaabel
Koppel, Johannes Märdi p., s. 1901, kordnik
Loosaar, Rein Juhani p., s. 1883, Rapla jsk. komissar
Olving, Otto Bernhard-Eduardi p., s. 1909, 5. jsk. konstaabel
Ossar, Johannes Mardi p., s. 1883, arestimaja allkonstaabel
Paevere, Artur-Aleksander Gustavi p., s. 1887, 3. jsk. kordnik
Palmiste Martin Mardi p., s. 1887, 4. jsk. vanemkordnik
Post, Heinrich Miina p., s. 1917, 3. jsk. kordnik
Preem, Aleksander Hendriku p., s. 1909,Reservjsk. kordnik
Pärgmaa, Robert Gustavi p., s. 1913, Sadama jsk. konstaabel
Raidma, Ants Johani p., s. 1905, Reservjsk. kordnik
Rass, Theodor Eduardi p., s. 1914, 2. jsk. kordnik
Rebas, Artur Jaani p., s. 1909, Reservjsk. kordnik
Redel, Aleksander Karli p., s. 1913, 3. jsk. kordnik
Roosmaa, Ruudu Jüri p., s. 1907, Paldiski jsk. kordnik
Siirmaa, Edgar Kustase p., s. 1907, 2. jsk. konstaabel
Tamberg, Johannes Fritsu p., s. 1878, 4. jsk. kordnik
Vilibert, Peeter Adami p., s. 1904, 6. jsk. kordnik
Väli, Ernst-Andres Arturi p., s. 1903, 1. jsk. kordnik
Arreteeritud ajavahemikus 1944–1955
Elken, Arnold, s. 1906, Sadama jsk. kordnik, ar. 1945
Enno, Andrei Jaani p., s. 1902, 2. jsk. allkonstaabel, ar. 1949
Heinjärv, Valter Jaani p., s. 1899, Nõmme jsk. allkonstaabel, ar. 1945
Hütt, Alfred Juhani p., s. 1903, prefekti kantselei allkonstaabel, ar. 1945
Idnurm, Johannes Johannese p., s. 1892, Keila jsk. konstaabel, ar. 1945
Ilsjan, Osvald Peetri p., s. 1913, 4. jsk. kordnik, ar. 1948
Kaarma, Karl Karli p., s. 1896, Raasiku jsk. konstaabel, ar. 1948
Kihvas, Aleksander Jaani p., s. 1895, kr.-politsei assistent, ar. 1945
Kippus, Eduard Hansu p., s. 1891, 3. jsk. konstaabel, ar. 1945
Kolmpere, Ralf Aleksandri p., s. 1904, Nõmme jsk. konstaabel, ar. 1950
Kõlu, Paul Andrese p., s. 1911, 4. jsk. vanemkordnik, ar. 1945
Laur, Albert Kristjani p., s. 1904, 6. jsk. kordnik, ar. 1944
Laur Arnold Mihkli p., s. 1902, Reservjsk. kordnik, ar. 1947
Lausmaa, Aleksander Ado p., s. 1899, Nõmme jsk. kordnik, ar. 1945
Lausmaa, Artemi Jüri p., s. 1901, kordnik, ar. 1944
Lehes, Johannes Otto p., s. 1901, 5. jsk. kordnik, ar. 1946
Lilienthal, Elmar Hansu p., s. 1908, 5. jsk. kordnik, ar. 1945
Lindemägi, Eduard Andrei p., s. 1900, 4. jsk. kordnik, ar. 1945
Lõhmus, Eduard Juhani p., s. 1899, 6. jsk. vanemkordnik, ar. 1945
Lõhmussaar, Orest Jakobi p., s. 1905, Nõmme jsk. vanemkordnik, ar. 1945
Madjak, Anton Jaani p., s. 1906, Reservjsk. kordnik, ar. 1949
Mangus, Gustav Aleksandri p., s. 1911, 2. jsk. kordnik, ar. 1945
Miller, Artur Augusti p., s. 1908, 2. jsk. konstaabel, ar. 1951
Müür, August Mihkli p., s. 1895, 5. jsk. kordnik, ar. 1946
Noor, August Joosepi p., s. 1902, 1. jsk. vanemkordnik, ar. 1951
Nurmekund, Jüri Peedi p., s. 1909, Kopli jsk. kordnik, ar. 1949
Okk, Johannes Fjodori p., s. 1902, 2. jsk. kordnik, ar. 1945
Piin, Voldemar Mihkli p., s. 1907, 5. jsk. kordnik, ar. 1950
Põld, Jüri Mihkli p., s. 1886, arestimaja allkonstaabel, ar. 1945
Rinaldo, Artur-Johannes Kustase p., s. 1909, 2. jsk. kordnik, ar. 1945
Ruuven, Aleksander Jaani p., s. 1903, Sadama jsk. kordnik, ar. 1948
Rõuk, Tõnis Anna p., s. 1893, kr.-politsei assistent, ar. 1948
Sakkarias, Adalbert Juliuse p., s. 1901, 4. jsk. kordnik, ar. 1950
Samarüütel, Arnold, s. 1907, 1. jsk. kordnik, ar. 1952
Sammalkivi, Riho Hansu p., s. 1899, kr.-politsei abikomissar, ar. 1946
Schvan, Julius Kaspari p., s. 1880, Paldiski jsk. konstaabel, ar. 1945
Tammearu, Johan Heni p., s. 1891, 3. jsk. kordnik, ar. 1945
Tammel, Sander Juhani p., s. 1890, 6. jsk. allkonstaabel, ar. 1945
Tammik, Robert Karli p., s. 1903, 3. jsk. kordnik, ar. 1945
Tiido, Hermann Jakobi p., s. 1894, kordnik, ar. 1944
Tool, Elmar Otto p., s. 1908, konstaabel, ar. 1948
Triik, Julius Hansu p., s. 1916, 2. jsk. kordnik, ar. 1944
Vellemaa, Jaan Peetri p., s. 1910, Rapla jsk. kordnik, ar. 1944
Õmblus, Jaan Jaagu p., s. 1896, kr.-politsei assistent, ar. 1955