Tähistades raamatuaastat

Paarkümmend pimedat ja nõrgaltnägijat kogunes 4. märtsil Tartusse, et Eesti Pimedate Liidu 14. muuseumi- ja Emakeele Seltsi 209. keelepäeva raames algavast raamatuaastast rääkida.
Päev algas Oskar Lutsu majamuuseumi külastamisega. Rahvakirjaniku kunagise koduga tutvusid mitmed esmakordselt. Aastaid tagasi jagas selgitusi leskproua Valentina Luts, nüüd tegi seda muuseumi perenaine Liivi Rosenvald.
Jätkati tavapäraselt Eesti Pimedate Muuseumi majas. 13 aastat tagasi alanud muuseumipäevad said alguse koostöös Emakeele Seltsiga. Emakeele Seltsi teadussekretär Tõnu Tender andis ülevaate Eesti raamatu aasta eesmärkidest ja tähtsamatest ettevõtmistest. ERA algab ametlikult 23. aprillil, see on rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval.
Huvitava keelefilosoofilise ettekandega esines Emakeele Seltsi tegevliige Einar Kraut. Ta juhtis tähelepanu eesti keele ilule ja eripärale. Aastaid tagasi luges E. Kraut Eesti Pimedate Ühingu helistuudios magnetlinti palju raamatuid. Nii valminud heliraamatuid on üle Eesti kuulanud sajad nägemisvaegurid.
1999. aastal möödus 250 aastat Räpina pimeda koolmeistri Mäletu Jaani sünnist. Temast kui raamatusõbrast rääkis Emakeele Seltsi tegevliige A. Kals. Nägijad ei osanud XVIII sajandil veel pimedaid koolitada, aga pime Räpina mees oskas nägijaid lapsi õpetada küll.
Lõpuks märkis T. Tender, et Eesti on muust maailmast emakeele väärtustamisel ette jõudnud. Eestis korraldatakse keelepäevi kavakindlalt juba alates 1961. a. Mullu kuulutas Riigikogu 14. märtsi, see on luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva riiklikuks lipupäevaks. UNESCO soovitusel hakati ülemaailmset emakeele päeva tähistama alles 21. veebruaril 2000. Muide, pimedatele muuseumisõpradele pole tundmatu Emakeele sammas Kadrinaski.
Eesti Pimedate Liidu esindaja Anne-Mall Kroon tuletas meelde, et meie nägemisvaegurite ajaloo uurimise algusest möödub neil päevil 20 aastat. Juubeli puhul austati neid, kes alustasid 1980. a. Kahjuks on Eesti Pimedate Muuseum keerulises majanduslikus seisus, sest riigi ja omavalitsuse toetus on tagasihoidlik.
Muuseumi- ja keelepäevast osavõtjad tänavad sponsoreid, kelleks olid Tartu linnavalitsus, Vanemuise teater, AS Pereleib ja Narva, Tallinna ning Tartu pimedate ettevõte.
ALDO KALS,
Eesti Pimedate Muuseumi juhataja