Saja-aastane eestlane

Tallinnas Eesti Akadeemilises Raamatukogus (Rävala pst.10) on avatud näitus “Saja-aastane eestlane”. See väljapanek tutvustab sõnas ja pildis 100-aastase eestlase fondi aastatepikkuse tööga kogutud andmeid Eestimaa kõrgeealistest.
Näituse koostaja on 35-aastane Eesti vanade inimeste kohta materjali kogunud Helje Loopere. Põhjalikum uurimine aga algas 1993. aastal, kui Pensionäride Liidu juurde loodi fond, mis hakkas registreerima saja-aastasi ja vanemaid Eesti inimesi.
Fondil on rohkesti vanurite fotosid ja elulookirjeldusi. 100. sünnipäevi peavad meeles vabariigi president L. Meri ja omavalitsuste juhid, neid kajastab meedia. Fotodele on jäädvustatud näiteks 100-aastane Ann Oolep 28. juunil 1964.
Kõrgesse ikka on jõudnud Villem Sõelsepp (1894), Alviina Rohtla (1892), Anna Jürna (1892), Marie Hunt (1892), Jaan Kraav (1898), Alfriede Volt (1896), Leena Aun (1899), Eduard Ilves (1899), Jüri Kivisild (1899) jt. — kokku 31 eestlast.
Eesti kõige kauem elanud inimesed on Maria Tomson (113) ja Anna Reinok (108).
Näitus on avatud Tallinnas 3. novembrini, edasi läheb see teistesse Eesti suurematesse keskustesse.

AVO SUURVÄRAV