Kokkupuuteid Aadu Hindiga

ERNI LÕBU

Pikki aastaid võitles Aadu Hint kalapüügi limiteerimise ja eluvõõraste püügieeskirjade vastu, kritiseeris ajakirjanduses korduvalt ja teravalt meie kalamajanduses peremehetsenud bürokraatiat ning kõigest sellest tingitud kurioosset olukorda, et Eestis — mereriigis! — oli värske kala haruldus.
Aadu Hindi arvates oli kalakombinaatide aastaringne normeeritud tööpäev ja kindel tootmisrütm raskesti teostatav: “Kala on ju ikkagi elusolend. Mis juhtuks, kui sünnitusmajad töötaksid ja võtaksid uusi ilmakodanikke vastu kindlaks määratud kellaaegadel või ainult päevases vahetuses?!” Selle kohta, et kaluritele määrati kindlaks püütava kala kogused ja liigid kvartalite, kuude ja isegi päevade kaupa, arvas Aadu Hint nii: “Kala pole riideküünar ega telliskivi, mis ühtevoolu kangaspuudelt või ahjust tuleb. Ja meri pole akvaarium, millest tõstad välja just nii palju, kui soovid, ja just seda kalakest, mille järele parajasti isu.”
Eriti ajas Hindi hinge täis see, et püügilimiitide ja bürokraatia tõttu läks kala tonnide viisi tagasi merre, paremal juhul põlluväetiseks või loomasöödaks. Näiteks Saaremaal müüs kalakombinaat roiskumisohus räime rebasefarmile. Aga kui palju kala jäi limiitide tõttu püüdmata! Samal ajal seisid inimesed tundide viisi kalasabas...
* * *
Niisama visa ja järjekindlat sõda pidas Aadu Hint Saaremaal möllanud metssigade vastu. Soojade lumevaeste talvede tõttu olid metssigade arv ja nende tekitatud kahju liialt suureks kasvanud. Õiguse ja õigluse eest võitlejana ning saadikuna võttis Hint oma südameasjaks taotleda metssigade tekitatud kahjude hüvitamist.
Et mujalgi Eestis, samuti Lätis ja Leedus oli suurenenud metsseanuhtlus, lubas Hint valijate nimel pöörduda Moskva poole ettepanekuga täiendada seadusandlust, hüvitamaks metsloomade tekitatud kahju.
Kuni “suured ninad murdsid päid”, mida ette võtta, tegutsesid metssead omatahtsi edasi. Polnud sugugi haruldased juhtumid, kui need elajad ühe ööga maainimese kartulimaa nii segamini tuhnisid, et see tuli üles künda ja uus seeme maha panna.
* * *
Aadu Hinti oli kodus kasvatatud
range kokkuhoidlikkuse vaimus.
Tal ei olnud raha lahti peopesal, tema rahakotirauad olid tihedasti kinni.
Rahvasuu räägib, et Hint korraldas pärast oma näidendi “Ennustus” esietendust Saaremaa Rahvateatris 1969. aastal banketi, kuid andis ise selleks ainult sada rubla. Eks kohalikel kultuurijuhtidel ja rahvateatri näitlejatel tuli siis “eelarve augu” lappimiseks teha “rublane ring”...
Kuid hoolimata säästlikust eluviisist, sellest, et ta ei joonud ega suitsetanud, ei ajanud erilist uhkust taga ega pürginud “asiste inimeste” hulka, oli tema rahakott sagedasti õhuke nagu Tagamõisa mehe kuivatatud lest. Ometi sai ta kopsakaid honorare! Jõukust ei toonud majja ka tema kogutud teoste ilmumine. “Korraks oli jah üsna palju raha,” ütles ta, “aga nüüd on see juba minevik.”
Küllap oli Hindi sagedane “taskutiisikus” ja kokkuhoidlikkus tingitud ka sellest, et tal oli palju lapsi, kellesse ta oli väga kiindunud ning kelle eest ta püüdis hoolt kanda, ka nende eest, kes väljaspool abielu sündinud. 1966. aasta kevadel ütles ta kord muu jutu sekka, et ajab hoolega oma honorare taga, sest tahab ühele oma väga musikaalsele tütrele tingimata klaveri kinkida.
50-ndate keskpaiku algas kahe kirjaniku — Aadu Hindi ja Minni Nurme — abielukriis, tõeline perekonnadraama. Et Hindil polnud kombeks oma eraelust igaühele rääkida, aga inimeste isiklikus elus tuhnimine ja selle üksikasjade avalik kajastamine oli siis veel täiesti mõeldamatu, võis sel ajal tema hinges toimuvat üksnes aimata Õhtulehes 1957. aasta mais ilmunud, tollal obligatoorse kuulutuse põhjal, mis mõne reaga teatas abielulahutuse algatamisest. Seda, kui tugevasti lahutus ja lahkuminek lastest Aadut tegelikult muserdas; kuidas Minni Aadut valede võrku mässis, levitades juttu, et Aadu peksvat naist ja lapsi, ning tahtis meest hulluks tunnistada; kuidas nad teineteise tagant lapsi varastasid; kuidas meeleheitel Aadu käis üksvahe peaaegu iga päev Tuglaste pool oma häda kaebamas ja nõu küsimas — seda kõike ja palju muudki sain alles aastakümneid hiljem teada Elo Tuglase päevikust “Elukiri”.
* * *
Viimasel ajal on ajakirjanduses juttu olnud Suure väina silla ehitamisest. Et küsimus on taas päevakorrale kerkinud, pakub vahest huvi seegi, mida arvas omal ajal asjast Aadu Hint. Paarkümmend aastat tagasi andis ta intervjuu, milles oli muu hulgas kõne all ka ühendus mandri ja saarte vahel.
“Nii kallist, ebakindlat ja kapriisset kilomeetrit pole ühelgi teisel Eesti teel kui Virtsu ja Kuivastu vahel — nii reisijate kui ka kauba suhtes. Saarlased, kellel on mandrile asja, eeskätt autojuhid, peavad mõnigi kord tunde väina taga ootama.
Suure väina silla ehitamist on teadlased uurinud ja järeldusele tulnud, et see on vajalik ning tasub ennast suhteliselt kiiresti.”
* * *
9. jaanuaril 1960 tähistati Tallinnas Aadu Hindi 50. sünnipäeva tema loomingulise õhtuga. Õnnitlejate hulgas oli ka saarlaste viieliikmeline rahvarõivais delegatsioon. Tervitussõnad lausus juubilari kooliõde, Kuressaare keskkooli õpetaja Margot Koel. Muhu kodu-uurija Vassili Randmets andis kirjanikule kodusaare sepa taotud “Kalevipoja mõõga” (sellise oli temalt varem saanud Gustav Ernesaks oma juubelil) ja sidus talle kaela traditsioonilised muhu “leelotutid”.
Lõpuks ulatati juubilarile kobrutav kann ehtsat koduõlut. Täiskarsklasest kirjanik ei teinud saarlase nimele häbi. Ta ajas jalad harki nagu meremees kõikuval laevatekil, jõi saalisviibijate kiiduavalduste saatel tõelise mehesõõmu ning äigas käeseljaga üle vahuse suu...
Järgmise aasta varakevadel käis Hint Saaremaal koos Kaljo Kiisa ja Aleksandr Borstsagovskiga. Kaljo Kiisk ei olnud siis veel kingsepp Johannes, vaid Tallinnfilmi rezissöör, kellel oli parajasti käsil mängufilm “Jääminek”. Stsenaariumi kirjutas oma samanimelise jutustuse põhjal Aadu Hint kahasse Moskva kirjaniku ja tõlkija Aleksandr Borstsagovskiga. Nüüd tuldi kolmekesi filmi tegevuspaiku üle vaatama.
Hint oli väga elevil ja heas tujus ning ei varjanud rõõmu selle üle, et tema teose järgi vändatakse mängufilm. Ta ütles muuseas, et on väga rahul “Tuulise ranna” tõlkega vene keelde. Borstsagovski, kes eesti keelt ei vallanud, olevat väga hästi tabanud teose meeleolu ja keelenüansse.
Aleksandr Borstsagovski rääkis, et teeb oma tõlkijatööd koos eesti keele hea tundja A. Danieliga. “Tuulist randa” tõlkides elanud ta kaua aega Saaremaal ja Ruhnus, käinud ka Muhus, Kihnus, Manilaiul jt. saartel.

(Jätgneb)