Valmis Nõmme sotsiaalmaja

 

Nõmmel jäi õpilaste arvu vähenemise ja kahe kooli ühendamise tõttu vabaks Pihlaka tänava neljakorruseline koolimaja ja linnaosa valitsus otsustas sinna rajada sotsiaalmaja. Et koolihoone ümberehitamine oli küllaltki kulukas, ühendati selleks Tallinna linna ja Nõmme linnaosa summad. Augusti keskel jõuti niikaugele, et võidi sotsiaalmaja pidulikult avada.

Palusin uue sotsiaalasutuse direktoril Harry Raudverel tutvustada lähemalt, mida tähendab selle ehitise valmimine nõmmelastele.
“Linnaosa valitsus tellis Kommunaalprojektilt projekti vabanenud hoone ümberehitamiseks sotsiaalmajaks. Siia projekteeriti 34 ühe- ja kahetoalist korterit. Kõigis neis on elektripliit ja sansõlm ning enamikus ka külmkapp. Nendesse korteritesse asuvad elama üksikvanurid ja abielupaarid, kes toovad kaasa oma mööbli. Siin on veel 15-kohaline pansionaat, kus teenindatakse neid, kes vajavad pidevat hooldamist, ja lisaks veel viis kohta puuetega inimestele.
Keldrikorrusel on pesumaja, köök, söökla ja saun. Arvestades ratastooli kasutajate võimalusi on pansionaat esimesel korrusel ja teisel ning kolmandal korrusel on sotsiaalkorterid. Muidugi on majas lift, millega pääsevad teistele korrustele ka ratastooli kasutajad. Neljas korrus on üldkasutatav. Seal on kaks suurt saali. Ühes neist on raamatukogu, mis on avatud kõigile nõmmelastele. Selle kõrval asub spordisaal, kus saab teha ravivõimlemist ja rehabilitatsiooniprotseduure. Saal on praegu sisustamisel ja sinna tulevad ka jõuseadmed. Kõiki neid võivad kasutada teisedki nõmmelased.
Sotsiaalmaja kohtade ja korterite jaotamisega tegeleb linnaosa valitsuse sotsiaalkomisjon ja septembri algul kolivad siia esimesed elanikud.
Tahaksin tänada Kommunaalprojekti töötajaid ja Remeti ehitajaid, tänu kellele see tore, kaasaegseks muudetud hoone valmis sai. Erilist tänu tahaksin avaldada veel aktsiaseltsile Silberauto, kes kinkis sotsiaalmajale Mercedes-bussi, mis lahendab meie transpordiprobleemid. “
Hoone pidulikul avamisel märkis linnaosa vanem Vilja Savisaar, et seda päeva on nõmmelased kaua oodanud. Mõnedki neist pääsevad nüüd viletsatest elamistingimustest ning jõuavad heatasemelise hoolduse ja meditsiiniabini. Ta tänas projekteerijaid ja ehitajaid, kes 40 aasta vanusest koolihoonest mugava sotsiaalmaja tegid, kus eakad ja ka puuetega nõmmelased endale uue päriskodu leiavad. Siin võivad nad mugavates tingimustes veeta oma pensionipõlve.
Tänusõnu ehitajaile ja parimaid soove valminud sotsiaalmaja tulevastele elanikele ütlesid veel Tallinna linnavolikogu esimees Edgar Savisaar, linnapea Peeter Lepp ja teised külalised, kes olid tulnud sotsiaalmaja pidulikule avamisele.

ARTUR RÄTSEP